Daihatsu Steel Engine Sump Guard

Daihatsu Terios Steel Engine Sump Guard

-16%
Steel sump guard for Daihatsu Terios
Steel sump guard for Daihatsu Terios

1997 - 2006

engine, radiator

192 £
162 £
-23%
Steel gearbox guard for Daihatsu Terios
Steel gearbox guard for Daihatsu Terios

1997 - 2006

gearbox

94 £
72 £
-9%
Steel sump guard for Daihatsu Terios
Steel sump guard for Daihatsu Terios

2006 - 2018

engine, radiator

182 £
165 £
-13%
Steel gearbox guard for Daihatsu Terios
Steel gearbox guard for Daihatsu Terios

2006 - 2018

gearbox

123 £
107 £
FREE SHIPPING